UNDERLEVERANTÖRER

Design

  • Insinööritoimisto Oy JB-Plan Ab ( www.jb-plan.fi )

  • Ritningstjänst Jukka Hakala


Tillverkning

  • Oy Foutas Ab

  • Karijoen Metalli Oy (www.karijoenmetalli.fi)

  • Rajan Konepaja Oy


Elektrifiering och automatisering


Laserdelar